x 

Winkelwagen is leeg
 
 
 

Met de aankoop van kaarten, geurzakjes en labels in onze webwinkel, steunt u altijd een mooi doel. Per verkochte kaart, geurzakje en vel labels schenken wij 25 eurocent aan een goed doel. Hieronder kunt u zien welk doel op dit moment wordt gesteund en welke doelen in het verleden zijn gesteund. 

Project vanaf februari 2021  |   kaarten, geurzakjes en labels

Vanaf februari 2021 sparen we voor een nieuw doel. We steunen met de verkoop van onze kaarten, geurzakjes en labels stichting Novo Rebento in Mozambique. Mozambique is een land met veel armoede, werkeloosheid, kindersterfte, aids en minimale opleidingsmogelijkheden. De burgeroorlog heeft diepe sporen achtergelaten. Voor velen staat de misère nog in het geheugen gegrift. Op geestelijk gebied is er veel bijgeloof en een groot gebrek aan vorming en toerusting. Novo Rebento steunt diverse onderwijsprojecten van de organisatie ESPANOR in Mozambique. Kenmerkend is de integrale aanpak, oftewel: onderwijs voor hoofd, hart en handen. Klik op het logo voor meer informatie.

 

Project september 2019 - februari 2021

Lyli Cards steunde de familie Brugmans die als pilotenechtpaar is uitgezonden voor MAF. De familie Brugmans woont en werkt in Zuid Soedan.
MAF (Mission - Aviation - Fellowship) zet zich in voor mensen in moeilijk bereikbare gebieden. Met 130 vliegtuigen, en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor medische en andere hulp, én het Evangelie.

Er is in totaal 1600,- euro gespaard voor MAF.

Wil je meer weten over de missie van MAF en het werk van Johan en Reinate Brugmans, kijk dan eens op de website van MAF (klik hieronder op het logo).

 

Project januari 2016 - augustus 2019

Lyli Cards steunde het project 'Bureau Sociale Raad en Bijstand'. Dit project is opgericht om school- en gezinsverlating te voorkomen. De doelen van het project zijn: kinderen binnen het gezin houden, zorgen dat kinderen naar school blijven gaan, (re)integratie van kinderen of jongeren in hun school, het tegengaan van opname van kinderen in tehuizen en het uiteenvallen van gezinnen voorkomen. Het is heel belangrijk, dat de kinderen en jongeren geholpen worden met het naar schoolgaan. Voor de lagere school zijn kleding, schoenen en schoolmateriaal vaak voldoende. Voor de studerende jongeren is een studiebeurs een goede oplossing om straks zelfstandig verder te gaan.

Jaarlijks nemen aan het sociale project meer dan 1000 mensen deel uit de provincies Bacãu, Vaslui, Brãila, Buzãu, Botosani, Bihor, Iasi en Boekarest: weeskinderen, weduwen, één-oudergezinnen, personen met een handicap, ouderen, gezinnen met veel kinderen, straatkinderen, daklozen, personen met acute medische problemen, gevangenen en jongeren. De volgende hulp wordt geboden:

- Eenmalige hulp in acute noodsituaties, bijvoorbeeld het financieren van een noodzakelijke operatie, hulp bij overstromingen, het beschikbaar stellen van een vervoersmiddel voor mensen met een handicap.
- Tijdelijke hulp. Deze hulp is erop gericht dat een gezin/persoon op termijn een zelfstandig bestaan kan opbouwen.Voor elk gezin/situatie wordt een zorgplan opgesteld, waarin het doel en de termijn vastgelegd worden.
- Chronische hulp. Denk hierbij aan ernstig zieke mensen of mensen met beperkingen die permanent hulp nodig hebben.

Er is in totaal 3800,- euro gespaard voor stichting HCR.

Klik op het logo om de website van stichting HCR te bezoeken en meer te lezen over het project.

......................................................................................................................................

Lopend project  |   postzegels

Met de aankoop van postzegels via onze website wordt stichting Woord en Daad gesteund. Klik op het logo voor meer informatie over deze stichting.

 

......................................................................................................................................

Banner Verkooppunt